Air Musta’mal

  • Syarat-syarat air musta’mal
  • Pengertian Niat Ightirof (menjadikan tangan sebagai gayung)
  • Haruskah niat igtirof dihadirkan dihati ?
  • Terhitung basuhan kedua setelah basuhan pertama sempurna
  • Air musta’mal jatuh ke ember air suci mensucikan, bolehkah digunakan ?