Air Makruh Digunakan

 • Air suci mensucikan terbagi 2 :
  • Air makruh digunakan
  • Air tidak makruh digunakan
 • Air makruh digunakan disebakan 4 hal :
  • Air sangat panas
  • Air sangat dingin
  • Air berasal dari tempat yang dimurkai alloh ta’ala
  • Air musyammas (terkena sinar matahari)
 • Syarat-syarat makruhnya menggunakan air musyammas